Address : Rm6201.Shun Hing Square Di Wang Commercial Center 5002 Shen Nan Road , Louhu District , Shen zhen , China  

Zip code : 518000  

Tel : +86 755 2583 6666/13533715225 Miss Lin

Fax : +86 755 2583 0998

Email Add : boeone@ghgcn.com